tin tức công ty

Máy 5 trục mới được ra mắt

2021-03-01

Máy 5 trục mới được đưa về tại WinSolid Precision Machining Co., Ltd.


Bây giờ chúng tôi có tổng cộng 50 máy, bao gồm máy tiện CNC, máy phay và máy phay 5 trục.


Với những máy này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tùy chỉnh các bộ phận theo bản vẽ của khách hàng.